Vídeos de les Classes

Son als Videos  com fem les Clases a l' Escola Bici


Primer dia de les clases bicicleta parc espanya industrial

video

video
video 
video tercer dia de clase 

  video
                                             video de tercer dia de clase

video
video cince dia clase

video
video de quart dia 

video

video  trecer dia de classe  de bicicleta
video
  cinque dia de clase  per als carrils bici